Individualni tečaji

Pri individualnih tečajih učitelj urnik in program maksimalno prilagodi vsakemu tečajniku osebno. Tako individualni tečaji omogočajo najhitrejše doseganje ciljev in napredovanje na višje stopnje. Individualne tečaje izvajamo po celotni Sloveniji, na vam odgovarjajoči lokaciji – v vaši pisarni, pri vas doma ali kjerkoli drugje po dogovoru.

V kolikor zaradi časovne stiske oziroma iz drugega razloga nimate možnosti obiskati tečaja ali pa si preprosto želite naučiti jezik iz domačega naslonjača, ponujamo tudi možnost online učenja preko videokonference.

Lokacije tečajev

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Stopnje

Stopnja A1 vključuje ravni: A1.1, A1.2

Kaj bom po opravljeni stopnji A1 znal/-a?

 • povedati nekaj osnovnih stvari o sebi (služba, družina, življenjsko okolje, hobiji …)

 • ob razločnem govoru razumeti pogosto rabljene besede in osnovne besedne zveze

 • brati preprostejša besedila, na primer krajše časopisne članke ali zgodbice

 • napisati krajša preprostejša besedila, na primer razglednico s počitniškimi pozdravi

 • izpolniti obrazec z osebnimi podatki v ciljnem jeziku

Stopnja A2 vključuje ravni: A2.1, A2.2, A2.3

Kaj bom po opravljeni stopnji A2 znal/-a?

 • se s pomočjo pogosto rabljenih struktur sporazumevati v preprostejših vsakodnevnih situacijah

 • znajti se v krajših družabnih pogovorih

 • ujeti glavno misel kratkih, jasno oblikovanih pisnih ali govornih sporočil

 • se pisno izražati s preprostimi stavčnimi strukturami, na primer napisati krajše obvestilo

Stopnja B1 vključuje ravni: B1.1, B1.2, B1.3

Kaj bom po opravljeni stopnji B1 znal/-a?

 • se spontano in dokaj tekoče sporazumevati v večini življenjskih situacij

 • izraziti mnenje ter se aktivno vključiti v pogovor o splošnih stvareh

 • razumeti daljše pogovore ali predavanja o splošnih temah

 • povedati ali napisati obnovo zgodbe, filma ali članka

 • pisati jasna in sklenjena besedila z občasno rabo nekoliko kompleksnejših struktur

Stopnja B2 vključuje ravni: B2.1, B2.2, B2.3

Kaj bom po opravljeni stopnji B2 znal/-a?

 • se spontano, jasno in natančno sporazumevati o stvareh z vašega strokovnega področja

 • se vključiti v razpravo z rojenim govorcem angleščine

 • razumeti daljša predavanja

 • razumeti vsebino strokovnih člankov ali daljše proze

 • pisati daljše pisne sestavke, na primer eseje in pri tem jasno izražati mnenje

Kaj bom po opravljeni stopnji C1 znal/-a?

 • jasno, strukturirano in podrobno izražati v zvezi z zahtevnejšimi vsebinami

 • jezik uporabljati v strokovne in učne namene

 • razumeti daljša zahtevna besedila in prepoznati skrite pomene

 • brati kompleksnejše sestavke, knjige, članke, recenzije v angleščini

 • s kompleksnejšnimi strukturami izraziti mnenje ali stališče v pisni obliki

Kaj bom po opravljeni stopnji C2 znal/-a?

 • se brez jezikovnih zagat vključiti v vsak pogovor ali razpravo

 • natančno izraziti tudi manjše pomenske odtenke, pri tem dajem govoru logično obliko

 • prilagoditi se poslušalcem tudi v nepričakovanih situacijah

 • z lahkoto brati vse vrste zapisanih besedil

 • pisati kompleksnejša besedila, kot na primer povzetke in kritike strokovnih del

Individualni tečaji

DO 20 UČNIH UR

30,90na učno uro
 • IZVEDBA
 • PO DOGOVORU
 • URNIK
 • PO DOGOVORU
 • PROGRAM
 • PO DOGOVORU
 • LOKACIJA
 • Ljubljana, Celje, Maribor, Koper

NAD 20 UČNIH UR (15% POPUST)

26,30na učno uro
 • IZVEDBA
 • PO DOGOVORU
 • URNIK
 • PO DOGOVORU
 • PROGRAM
 • PO DOGOVORU
 • LOKACIJA
 • Ljubljana, Celje, Maribor, Koper

Oddajte povpraševanje

Individualni tečaji za posameznike