Skupinski tečaji

Klasično učenje v razredu je namenjeno vsem tistim, ki si želijo jezik naučiti na dinamičen in zabaven način, hkrati pa je to cenovno najbolj ugodna oblika učenja. Skupinski tečaji so namenjeni tistim, ki jih veseli skupinsko delo, poleg tega pa interakcija z ostalimi udeleženci na tečaju pripomore k hitrejšemu napredku.

Tečaji potekajo v manjših skupinah (največ 10 udeležencev), kar omogoča poglobljeno delo in hiter napredek. Vsi udeleženci znotraj ene skupine imajo podobno stopnjo predznanja.

Ekspres tečaji

Želite hitreje napredovati? Potem je ekspres tečaj idealen za vas! Napredujte na višjo stopnjo že v dveh mesecih.

Lokacije tečajev

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Stopnje

Stopnja A1 vključuje ravni: A1.1, A1.2

Kaj bom po opravljeni stopnji A1 znal/-a?

 • povedati nekaj osnovnih stvari o sebi (služba, družina, življenjsko okolje, hobiji …)

 • ob razločnem govoru razumeti pogosto rabljene besede in osnovne besedne zveze

 • brati preprostejša besedila, na primer krajše časopisne članke ali zgodbice

 • napisati krajša preprostejša besedila, na primer razglednico s počitniškimi pozdravi

 • izpolniti obrazec z osebnimi podatki v ciljnem jeziku

Stopnja A2 vključuje ravni: A2.1, A2.2, A2.3

Kaj bom po opravljeni stopnji A2 znal/-a?

 • se s pomočjo pogosto rabljenih struktur sporazumevati v preprostejših vsakodnevnih situacijah

 • znajti se v krajših družabnih pogovorih

 • ujeti glavno misel kratkih, jasno oblikovanih pisnih ali govornih sporočil

 • se pisno izražati s preprostimi stavčnimi strukturami, na primer napisati krajše obvestilo

Stopnja B1 vključuje ravni: B1.1, B1.2, B1.3

Kaj bom po opravljeni stopnji B1 znal/-a?

 • se spontano in dokaj tekoče sporazumevati v večini življenjskih situacij

 • izraziti mnenje ter se aktivno vključiti v pogovor o splošnih stvareh

 • razumeti daljše pogovore ali predavanja o splošnih temah

 • povedati ali napisati obnovo zgodbe, filma ali članka

 • pisati jasna in sklenjena besedila z občasno rabo nekoliko kompleksnejših struktur

Stopnja B2 vključuje ravni: B2.1, B2.2, B2.3

Kaj bom po opravljeni stopnji B2 znal/-a?

 • se spontano, jasno in natančno sporazumevati o stvareh z vašega strokovnega področja

 • se vključiti v razpravo z rojenim govorcem angleščine

 • razumeti daljša predavanja

 • razumeti vsebino strokovnih člankov ali daljše proze

 • pisati daljše pisne sestavke, na primer eseje in pri tem jasno izražati mnenje

Kaj bom po opravljeni stopnji C1 znal/-a?

 • jasno, strukturirano in podrobno izražati v zvezi z zahtevnejšimi vsebinami

 • jezik uporabljati v strokovne in učne namene

 • razumeti daljša zahtevna besedila in prepoznati skrite pomene

 • brati kompleksnejše sestavke, knjige, članke, recenzije v angleščini

 • s kompleksnejšnimi strukturami izraziti mnenje ali stališče v pisni obliki

Kaj bom po opravljeni stopnji C2 znal/-a?

 • se brez jezikovnih zagat vključiti v vsak pogovor ali razpravo

 • natančno izraziti tudi manjše pomenske odtenke, pri tem dajem govoru logično obliko

 • prilagoditi se poslušalcem tudi v nepričakovanih situacijah

 • z lahkoto brati vse vrste zapisanih besedil

 • pisati kompleksnejša besedila, kot na primer povzetke in kritike strokovnih del

Skupinski tečaji

1-MESEČNI PAKET

89,90
 • TRAJANJE
 • 1 MESEC
 • IZVEDBA
 • 1X NA TEDEN PO 3 UČNE URE
 • ŠTEVILO UR PAKETA
 • 12 UR
 • LOKACIJA
 • Ljubljana, Celje, Maribor, Koper

3-MESEČNI PAKET

242,70
 • 10% popust za plačilo v enkratnem znesku
  ali 89,90 € na mesec
 • TRAJANJE
 • 3 MESECI
 • IZVEDBA
 • 1X NA TEDEN PO 3 UČNE URE
 • ŠTEVILO UR PAKETA
 • 36 UR
 • NAPREDEK
 • 1 RAVEN
 • LOKACIJA
 • Ljubljana, Celje, Maribor, Koper

6-MESEČNI PAKET

458,50
 • 15% popust za plačilo v enkratnem znesku
  ali 89,90 € na mesec
 • TRAJANJE
 • 6 MESECEV
 • IZVEDBA
 • 1X NA TEDEN PO 3 UČNE URE
 • ŠTEVILO UR PAKETA
 • 72 UR
 • NAPREDEK
 • 2 RAVNI
 • LOKACIJA
 • Ljubljana, Celje, Maribor, Koper

Ekspres tečaji

2-MESEČNI PAKET

129,90na mesec
 • 259,80 € na paket
 • TRAJANJE
 • 2 MESECA
 • IZVEDBA
 • 2X NA TEDEN PO 2 UČNI URI
 • ŠTEVILO UR PAKETA
 • 34 UR
 • NAPREDEK
 • 1 RAVEN
 • LOKACIJA
 • Ljubljana, Celje, Maribor, Koper

4-MESEČNI PAKET (5% POPUST)

123,40na mesec
 • 493,60 € na paket
 • TRAJANJE
 • 4 MESECE
 • IZVEDBA
 • 2X NA TEDEN PO 2 UČNI URI
 • ŠTEVILO UR PAKETA
 • 68 UR
 • NAPREDEK
 • 2 RAVNI
 • LOKACIJA
 • Ljubljana, Celje, Maribor, Koper

Oddajte povpraševanje

Skupinski tečaji za posameznike