Po celem svetu se ljudje smejimo pribljižno na enak način. Vsi prepoznamo smeh sočloveka ne glede na to, iz katerega kotička sveta prihaja. Pa vendar se pogled na smeh med različnimi jeziki in kulturami precej razlikuje. To se kaže na način, kako govorci različnih jezikov na različne načine zapisujejo smeh. Pa poglejmo nekaj primerov ?