Potrbujete potrdilo o znanju jezika za zaposlitev ali za izobraževanje v tujini?

Na Jezikovnem inštitutu Didaktum izdamo potrdilo o znanju jezika na podlagi pisnega in ustnega testiranja izvedenega v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (CEFR).

CENA:

59,90

Testiranje traja skupaj približno 60 minut.

Potrdilo izdamo v slovenskem in testiranem jeziku.

Testiranje izvajamo za 21 jezikov.

Izvedba je možna v živo ali kar preko spleta.

Naroči svojega: