Naši usposobljeni učitelji bodo dijake 4. letnikov, ki si na maturi želijo doseči najboljše rezultate, skozi interaktivne učne ure vodili ter po sklopih utrjevali učno snov. Predelovali bodo pretekle maturitetne pole in nadgrajevali že usvojeno znanje.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Stopnje

Stopnja A1 vključuje ravni: A1.1, A1.2

Kaj bom po opravljeni stopnji A1 znal/-a?

 • povedati nekaj osnovnih stvari o sebi (služba, družina, življenjsko okolje, hobiji …)

 • ob razločnem govoru razumeti pogosto rabljene besede in osnovne besedne zveze

 • brati preprostejša besedila, na primer krajše časopisne članke ali zgodbice

 • napisati krajša preprostejša besedila, na primer razglednico s počitniškimi pozdravi

 • izpolniti obrazec z osebnimi podatki v ciljnem jeziku

Stopnja A2 vključuje ravni: A2.1, A2.2, A2.3

Kaj bom po opravljeni stopnji A2 znal/-a?

 • se s pomočjo pogosto rabljenih struktur sporazumevati v preprostejših vsakodnevnih situacijah

 • znajti se v krajših družabnih pogovorih

 • ujeti glavno misel kratkih, jasno oblikovanih pisnih ali govornih sporočil

 • se pisno izražati s preprostimi stavčnimi strukturami, na primer napisati krajše obvestilo

Stopnja B1 vključuje ravni: B1.1, B1.2, B1.3

Kaj bom po opravljeni stopnji B1 znal/-a?

 • se spontano in dokaj tekoče sporazumevati v večini življenjskih situacij

 • izraziti mnenje ter se aktivno vključiti v pogovor o splošnih stvareh

 • razumeti daljše pogovore ali predavanja o splošnih temah

 • povedati ali napisati obnovo zgodbe, filma ali članka

 • pisati jasna in sklenjena besedila z občasno rabo nekoliko kompleksnejših struktur

Stopnja B2 vključuje ravni: B2.1, B2.2, B2.3

Kaj bom po opravljeni stopnji B2 znal/-a?

 • se spontano, jasno in natančno sporazumevati o stvareh z vašega strokovnega področja

 • se vključiti v razpravo z rojenim govorcem angleščine

 • razumeti daljša predavanja

 • razumeti vsebino strokovnih člankov ali daljše proze

 • pisati daljše pisne sestavke, na primer eseje in pri tem jasno izražati mnenje

Kaj bom po opravljeni stopnji C1 znal/-a?

 • jasno, strukturirano in podrobno izražati v zvezi z zahtevnejšimi vsebinami

 • jezik uporabljati v strokovne in učne namene

 • razumeti daljša zahtevna besedila in prepoznati skrite pomene

 • brati kompleksnejše sestavke, knjige, članke, recenzije v angleščini

 • s kompleksnejšnimi strukturami izraziti mnenje ali stališče v pisni obliki

Kaj bom po opravljeni stopnji C2 znal/-a?

 • se brez jezikovnih zagat vključiti v vsak pogovor ali razpravo

 • natančno izraziti tudi manjše pomenske odtenke, pri tem dajem govoru logično obliko

 • prilagoditi se poslušalcem tudi v nepričakovanih situacijah

 • z lahkoto brati vse vrste zapisanih besedil

 • pisati kompleksnejša besedila, kot na primer povzetke in kritike strokovnih del

Priprave na maturo

CENIK

239
 • IZVEDBA
 • 1X NA TEDEN PO 3 UČNE URE
 • ŠTEVILO UR PAKETA
 • 40 UR
 • LOKACIJA
 • Ljubljana, Celje, Maribor, Koper

Oddajte povpraševanje

Priprave na maturo