Name (required)
E-mail (required)
Phone
Comments
1. Kako se _ ?
2. Oprostite, koliko je _ ?
3. _______________ se nalazi u centru grada.
4. ____________ kasnije, Ivana!
5. Marko nije _ čokoladu.
6. U restoranu nije bilo ni jedne _ stolice.
7. Kava najviše prija _ .
8. A: Varaždin je predivan. B: Stvarno? Još nikad nisam posjetila _ .
9. Prošle ______ zaradili smo više od očekivanja
10. Koncert počinje _ .
11. Matea se vratila s puta već _ .
12. _ sok u hladnjaku?
13. A: Oprostite, ______ se ide za Samobor? B: Na raskrsnici skrenete lijevo .
14. Stalno pratim _ novine, kao što su Delo, Dnevnik, Mladina.
15. Sunce ljeti grije _ nego zimi.
16. A: Kako ste se proveli na odmoru? B: _ !
17. Svako jutro popijem _ .
18. Armani jedan je od _ modnih brandova.
19. Zagreb je ____________ grad u Hrvatskoj.
20. Stariji ljudi su obično _ od mladih.
21. Prijatelj me pozvao na _ u Gradski muzej.
22. Tečaj jezika počet će _ .
23. Edvard Penkala je jedan _ najpoznatijih svjetskih izumitelja koji je izumio penkalu.
24. Njih dvoje su nekada često _ pored rijeke.
25. Kod starog bunara se put počinje spuštati _ brdo.
26. Glagoljica je utvrđena kao _ južnih Slavena.
27. Svrha medija je _ , a ne zavoditi.
28. Hrvatska se na jugu graniči sa _ .
29. Za teglicu džema treba nam barem _ .
30. _ epidemiološkim mjerama, na demonstracijama je sudjelovalo više tisuća ljudi.
31. Automobilska industrija izrađuje sve _ automobile.
32. Biti _ je geografski, a i politički pojam.
33. Ante je obukao _ sako.
34. Nisu se vidjeli već _ .
35. A: Gdje se nalaze kutije. B: Ne znam, nisam _ video.
36. Pozdravio nas je _ .
37. Mala djeca još _ čitati.
38. A: Želimo vam ugodnu večer. B: Hvala, _ .
39. Nikako nije htjela prodati _ kuću.
40. A: Tata, _ si stavio moje knjige? B: Složio sam ih na policu.
41. _ se još nije dogodilo da ti ne bi zakasnio.
42. A: Ne znam šta ću. B: Vrijeme je da uzmeš _ život u svoje ruke.
43. Prosječna _ običnog radnika može biti i 20 puta manja od zarade direktora.
44. Jučer _ nije došao na zabavu.
45. Stare kuće nisu napravljene od betona _ od zemlje i slame.
46. Jučer su na radiju HRT 2 govorili o _ Kristijana Novaka.
47. _ Zagreba više koriste bicikle nego gradski prijevoz.
48. _ su osim predavanja profesora i profesorica glavni izvor znanja u školama.
49. Prema Nikoli Tesli _ je jedinica za gustoću magnetnog toka, Tesla.
50. Ugljen monoksid je u velikim količinama štetan _ .
51. Danas sve više mladih _ fakultet.
52. Tablicu množenja treba naučiti _ .
53. Već od malena je učila svirati violinu, _ je obožavala Tartinija.
54. Uvijek je težila _ boljem životu.
55. Svi su znali da je pogriješio, _ nitko nije rekao ništa.
56. Mi _ više, kad bi nam plaće bile veće.
57. A: Mi možeš naći tekstove od Dragojevića na internetu? B: _ .
58. Stipe obično odlazi u školu _ .
59. Izgubio je sat vremena _ novčanik.
60. Mara _ željela postati pilot.
61. Danas skoro nitko više ne vjeruje u rečenicu: _ te do kraja života.
62. Iako se vrlo pripremao za ispit, nije postigao _ .
63. Svake godine posjetimo _ poluostrvo.
64. Igor nas je često dočekao sa _ .
65. Profesorica je na svojim policama imala više od _ .
66. Najviše volim _ .
67. Simon voli čitati _ romane.
68. Ovaj posao se može obaviti _ .
69. Popravi kako treba _ nemoj uopće dirati ništa.
70. A: Kako ste? B: Dobro, hvala _ .
71. _ da je ove zime u napadalo mnogo snijega, ljude su u nekim krajevima zemlje morali evakuirati.
72. _ još danas služi kao simbol znanja i intelektualnog napretka.
73. Govorim hrvatski i engleski, a trenutno _ francuski.
74. Čitam dramu _ je napisala Tatjana Gromača.
75. _ ranije, jer smo imali prijevoz.
76. Već dugo nisam bila u _ .
77. _ disk je uređaj u računalu koji služi za pisanje, čitanje i pohranu podataka.
78. _ ljudi danas koristi mobilni telefon.
79. _ , pa ćemo vidjeti ako ima talent.
80. Marija, Marin i Emanuel vole jesti ribu, zbog toga njih _ svake nedjelje odlaze na pecanje.
81. Rade _ ekonomski fakultet.
82. Ako Davor položi vozačku, _ vrlo zadovoljan.
83. Moje prijateljice _ kako ove godine neće slaviti dan zaljubljenih.
84. To je najbolji film _ je napravila do sada.
85. Ja _ ove godine stvarno želio otići planinariti u Austriju.
86. _ , molim te, pomozi mi kod domaćeg zadatka!“
87. Toliko je bila ljuta da nije željela pričati _ .
88. Nikada još nisam bio u _ .
89. Tko rano rani, _ .
90. _ je anektirala Bosnu i Hercegovinu 1908.
91. Stavite knjige na __________________
92. Ne mogu sad početi ispočetka, _ .
93. Franka sutra putuje u _ .
94. Krunoslav i Tereza _ u Švedsku gdje će se vjenčati.
95. Nećeš izaći __________ ne središ sobu
96. Ivana voli slušati _ glazbu .
97. __________prvi hrvatski predsjednik.
98. Gdje ćemo se_____________?.
99. Srest ćemo se _____________.
100. Jadransko more je najljepše, _ ?